w w w . o s t e r l e n l y s e r . s e

Österlen lyser 30/10 - 1/11 2015!

Invigningen sker fredag 30/10 i årets ljusby, Skillinge!

Uppstartsmöte äger rum, 6 september kl. 17 i Skillinge. Alla hälsas hjärtlig välkomna.
Läs mer i nyhetsbrevet!

Programpunkter håller på att samlas in och presenteras under september.
Här finns ett formulär där Du som arrangör kan lämna programpunkter.

Använd våra elektroniska vykort för att tipsa dina vänner.


Det är nu hög tid att betala medlemsavgift för 2015.

Tänk dig den mörka höstkvällen upplyst av tusentals ljuskällor - marschaller, lyktor och eldar! Hela Österlen går man ur huse för att med stor kreativitet skapa gemenskap kring ljuset.
Det är Österlen lyser! En mångårig tradition och en magisk upplevelse!

gemenskap kraft innovationCopyright © 2015 Österlen Lyser. All Rights Reserved.